ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

ทางศูนย์ฝึกอบรมมีหนังสือคู่มือที่ใช้ในการสอนทุกหลักสูตรซึ่งได้เขียนขึ้นสำหรับสอนนักเรียนของเราโดยเฉพาะ ทุกเล่มเป็นภาษาไทยทั้งหมด 

ลำดับ คู่มือ ราคา (บาท) รายละเอียด สั่งซื้อ
1 หนังสือคู่มือการสร้างแบบก่อสร้างและแบบสถาปัตย์กรรมด้วย Autodesk Revit 350 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
2 หนังสือคู่มือ Autodesk Live Essentials 90 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
3 หนังสือ "คู่มือ Autodesk Maya Essentials" 220 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
4 การออกแบบชิ้นส่วนทางกลด้วย Autodesk Inventor เล่ม 1 320 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
5 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD What's new 2016 -2018 199 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
6 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor What's new 2016 -2018 199 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
7 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Factory Design Utilities What's new 2016 -2018 120 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
8 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Mechanical What's new 2016 -2018 199 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
9 หนังสือคู่มือ Autodesk AutoCAD Hands On 267 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
10 หนังสือคู่มือการเขียนแบบ 2 มิติ ด้วย Autodesk AutoCAD ขั้นพื้นฐาน 267 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
11 หนังสือคู่มือการเขียนแบบ 2 มิติ(ระดับสูง) ด้วย Autodesk AutoCAD ปรับปรุ่งครั้งที่1 256 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
12 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD 3D Solid Modeling 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
13 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical Hands-On 256 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
14 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Mechanical ขั้นพื้นฐาน 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
15 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Mechanical ระดับสูง 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
16 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD Raster Design ขั้นพื้นฐาน 280 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
17 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Hands-On 256 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
18 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับผู้เริ่มต้น Edition 2 699 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
19 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Advance Part Modeling 310 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
20 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Advance Assembly Modeling 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
21 หนังสือคู่มือออกแบบระบบท่อสำหรับเครื่องจักร ด้วย Inventor Tube and Pipe Design 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
22 หนังสือคู่มือออกแบบและสร้างชุดสายไฟ ด้วย Inventor Cable and Harness Design 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
23 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Sheet Metal Design 278 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
24 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Freeform Modeling 278 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
25 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor Weldment Design 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
ผลงานลูกค้าของเรา