ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เกี่ยวกับเรา

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ Autodesk Certified Exam

Q:   มีโปรแกรมอะไรบ้างที่มีการสอบ เพื่อรับใบ Certificate ของ Autodesk

 Q:   การสอบเป็นการสอบแบบไหน ใครเป็นผู้ควบคุมการสอบ

 A:   ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ เวลาในการสอบ 50 นาทีสำหรับ Autodesk Certified User และ 120 นาทีสำหรับ Autodesk Certified Professional  เป็นการสอบแบบออนไลน์ ควบคุมการสอบโดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้คุมการสอบ (Proctor) จากทางสถาบันอมรม Able Success Academy

 

Q:   จะได้อะไรบ้างเมื่อสอบผ่าน

A:   คุณจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ประกาศนียบัตรจากศูนย์สอบ Autodesk Authorized Training Center และทรานสคริปจาก Certiport ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั่วโลก และสำหรับ Certified Professional ชื่อจะถูกเผยแผ่ในระบบออนไลน์ทั่วโลกซึ่งสามารรถตรวจสอบได้ที่ http://www.certiport.com/Portal/pages/ACPSearch.aspx

Q:   สามารถสอบซ่อมได้หรือไม่ ในการกรณีที่สอบไม่ผ่าน

A:  คุณสามารถสอบซ่อมได้ในกรณีที่ซื้อบัตรสอบ Voucher พร้อมกับประกันการสอบซ่อม Retake และเป็นไปตามนโยบายการสอบซ่อมของ Certiport

 

Q:   เข้าร่วมทดสอบ Autodesk Certified Exam โดยไม่เข้าอบรมหลักสูตรเตรียมสอบกับ Able Success Academy ได้หรือไม่

A:  คุณสามารถเข้าทดสอบได้โดยไม่ต้องเข้าอบรมกับ Able Success Academy แต่อย่างไรก็ตามขอแนะทำให้คุณเข้าอบรมกับ Able Success Academy ก่อนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อผู้สอบโดยเฉพาะ

 

Q:   จำเป็นหรือไม่ที่ต้องผ่าน Autodesk Certified User Exam ก่อนจึงสามารถสอบ Autodesk Certified Professional Exam

A:   คุณสามารถข้ามไปสอบ Autodesk Certified Professional ถ้าคุณมันใจในความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ตามหัวข้อที่จะออกสอบแล้ว แต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้สอบเป็นขั้นๆ หรือเข้าอบรมกับ Able Success Academy ก่อนซึ่งเพื่อก่อนซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อกี่สอบโดยเฉพาะ

 

Q:   สามารถมาเลือกวันสอบเองได้หรือไม่

A:  คุณสามารถเลือกวันสอบเองได้ทั้งผู้ที่เข้าสอบอย่างเดียวและผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรเพื่อการสอบ Autodesk Certified ซึ่งสามารถแจ้งวันและเวลาที่ต้องการเข้าสอบให้ศูนย์สอบทราบ

ผลงานลูกค้าของเรา