ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 22-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 22-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 2.5D Milling (ผู้เริ่มต้น) 22-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Project Managers 22 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น) 22-23 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 7,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 2D Engraving 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 23-24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Recap Pro Essentials 24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
ออกแบบงานระบบด้วย Autodesk MEP Work with Plant 3D and Revit (สัมนาฟรี) 24 พ.ค. 67 13.30 - 15.00 ฟรี 94 ลาดกระบัง จอง
3D Reverse Engineering Hands – On (เรียนฟรี) 24 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ฟรี 11 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา