ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk AutoCAD MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 19-21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Studio Essentials 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Die Design 19-21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Part Modeling 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Cost Management 19 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 13 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Sanitary & Fire Protection Modeling 19-20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 20-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Mold Design 20-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 20-21 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor CAM 4 Axis Milling 20-22 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 8 สมุทรปราการ จอง
Autodesk Revit For Project Managers 20 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา