ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Fusion 360 CAM Turning (ผู้เริ่มต้น) 7-9 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Jig and Fixture Design 7-9 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Workgroup Essentials 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 7-9 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Civil 3D Road & Rail (งานถนนและรางรถไฟ) 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 13 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Moldflow Insight Advanced Cool and Warp 7-9 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Interior Design 7-8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 7 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-9 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 CAM 3D Milling (ผู้เริ่มต้น) 8-10 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk BIM 360 Feild 8 ธ.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา