ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk VRED Essentials Course (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk VRED Essentials

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline

Autodesk VRED ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้างงานนำเสนอที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง โดยรวบรวมเครื่องมือเพื่อการสร้างงานนำเสนอ เช่น การทำงานร่วมกันกับไฟล์จาก Autodesk Alias หรือ CATIA ได้โดยตรงทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดของชิ้นงานและการจัดการ Materials โดยใช้หลักการ True Color ที่เชื่อถือความเสมือนจริงได้ พร้อมทั้งส่วนการสร้างงานเพื่อนำเสนอโดยเฉพาะอีกมากมาย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้หน้าต่างการใช้งาน User Interface
 • การใช้งาน Autodesk VRED เบื้องต้น
 • การจัดการไฟล์ก่อนนำไปสร้างงานนำเสนอ
 • การใช้งาน Scene Graph ในการจัดการวัตถุ
 • เรียนรู้ส่วนการจัดการ Materials
 • การสร้างและใช้งาน Environments
 • การสร้างและจัดการแสงในงานเบื้องต้น
 • สร้างการเคลื่อนไหวของวัตถเบื้องต้น
 • การสร้างเทคนิคพิเศษสำหรับภาพนิ่ง
 • เรียนรู้การสร้างภาพเสมือนจริง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่สนใจการสร้างงานนำเสนอเสมือนจริงที่ผ่านการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบ เช่น Autodesk Alias, Autodesk MAYA, Autodesk 3ds Max หรืออื่น ๆ ที่เกิดเป็นชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อสร้างงานนำเสนอได้

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk VRED ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Certificate of Completion Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา