ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials

รายละเอียดหลักสูตร

        หลักสูตร  “Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials”ผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำสั่งที่สำคัญใน Autodesk AutoCAD Plant 3D เช่นการสร้าง Project, การสร้างแผนภาพกระบวนการผลิต(Piping & Instrument Diagram : P & ID) การสร้างท่อแบบ 3 มิติ และ Isometric DWG เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
        เนื่องจาก AutoCAD Plant 3D นั้นใช้แพลตฟอร์มพื้นฐานจากโปรแกรม AutoCAD ก่อนเรียนหลักสูตรนี้ควรมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

ระยะเวลาในการอบรม  2 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้าง Project
 • User Interface
 • การเขียนและแก้ไข P&ID
 • การแก้ไข P&ID
 • สร้างโครงสร้าง 3มิติ (Structural Members)
 • การเพิ่มอุปกรณ์ 3มิติ
 • การสร้างท่อ 3มิติ
 • สร้าง Isometric Drawings
 • วิธีการพิมพ์แบบ (Publishing and Printing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ควรมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Plant3D ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา