ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ) 17-21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Advanced Assembly Modeling 18-19 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 18-19 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 18-19 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น) 19-21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 9,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Essentials 19-20 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Professional Data Management for Inventor Users 19-20 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 19 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 ฟรี 7 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 20-21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 20-21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit for Project Managers 20 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 3,500 3 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 20-21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 20 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 ฟรี 5 ชลบุรี จอง
Autodesk FromIT Essentials 21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา