ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 7 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 16 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 10 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 14 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 15 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 3 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 4 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 30 เม.ย. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 17 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 24 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 17 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 2 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for CAM Hands-On (เรียนฟรี) 29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for CAE Hands-On (เรียนฟรี) 28 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor for Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา