ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 26 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 8 ฟรี ชลบุรี
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 5 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 6 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 27 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 12 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 13 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 31 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 18 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 6 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 26 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 17 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 11 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 29 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) - 1 0 ฟรี -
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 30 ก.ย. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา