ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Hands on Course (Free Training)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Hands on Course (Free Training)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี) 26 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 25 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 5 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี) 19 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ชลบุรี
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 12 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 9 ฟรี ลาดกระบัง
AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี) 20 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 5 ฟรี ชลบุรี
AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 29 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 0 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี) 28 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 7 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 24 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Vault Hands-On (เรียนฟรี) 21 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี) 26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 12 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 27 มิ.ย. 62 9.00 - 17.00 1 10 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 30 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 9 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 23 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 1 14 ฟรี ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา