ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางสอบ

ตารางสอบ

ผู้เรียนที่จะมาทำการสอบวัดความสามารถในการใช้โปรแกรมของ Autodesk ทั้งในระดับ  User Certified และ Professional Certified การสอบจะมีการจัดในช่วง 2 เวลาคือ 9.00-12.00 น.และ เวลา 13.00-16.00 น.โดยการจัดการสอบสามารถจัดตามวันที่และสถานที่ผู้เรียนต้องการได้ 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดสอบ เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าสอบ จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk AutoCAD Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk 3ds Max Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Maya Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk AutoCAD Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Inventor Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Inventor Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Revit Architecture Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 10 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Revit Structure Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk 3ds Max Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Maya Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 17.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Fusion 360 Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Revit Architecture Certified User Exam 1 วัน 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk 3ds Max Certified User Exam 1 วัน 30 ก.ย. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Maya Certified User Exam 1 วัน 30 ก.ย. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Fusion 360 Certified User Exam 1 วัน 30 ก.ย. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 11 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Inventor Certified Professional Exam 1 วัน 30 ก.ย. 62 13.00 - 16.00 Professional 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor Certified User Exam 1 วัน 30 ก.ย. 62 9.00 - 12.00 User 2,200 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา