ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk AutoCAD Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Certified User Exam 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 1 12 2,200 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Certified Professional Exam 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
Autodesk AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Inventor Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Certified User Exam 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 1 12 2,200 ลาดกระบัง
Autodesk Inventor Certified Professional Exam 30 ส.ค. 62 13.00 - 16.00 1 12 3,900 ลาดกระบัง
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Fusion Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Fusion 360 Certified User Exam 30 ส.ค. 62 9.00 - 12.00 1 12 2,200 ลาดกระบัง
ผลงานลูกค้าของเรา