ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 3 วัน 22-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 5 วัน 22-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Professional 15,000 4 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 22-24 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Inventor Facade Design 4 วัน 23-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk Fusion 360 Thermal and Thermal Stress Analysis 2 วัน 23-24 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 2 วัน 23-24 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor CAE Moldflow Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 23 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 5 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Fusion 360 Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 24-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 User 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Fusion 360 CAM 2.5D Milling 3 วัน 24-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
11 Autodesk Maya Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 2 วัน 24-25 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 12 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 24-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Nastran Essentials 3 วัน 24-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 5 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 24 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 9 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Inventor Dynamic Simulation 2 วัน 25-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 25-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,500 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2 วัน 25-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 25 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Inventor CAM Turning 3 วัน 25-26 ก.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา