ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

ตารางเรียน

ตารางเรียน

          ตารางเรียนของเรามีความยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนคือสามารถเรียนแบบกลุ่ม,แบบส่วนตัว นอกจากเวลาเรียนในตารางของศูนย์ฝึกอบรมแล้วผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนเองได้ และเราสามารถไปสอนท่านทั้งในและนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เรียน 

ลำดับ หลักสูตร จำนวนวัน วันที่เปิดอบรม เวลา ใบ Cert
ที่ได้รับ
ค่าเรียน จำนวน
ที่รับ
สาขา หมายเหตุ
1 Autodesk Inventor Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 27-29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
2 Autodesk AutoCAD Plant 3D Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 27-28 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
3 Autodesk Inventor Stress Analysis 2 วัน 28-29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
4 Autodesk AutoCAD Mechanical Essentials (ผู้เริ่มต้น) 2 วัน 28-29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
5 Autodesk Alias Fundamental 3 วัน 28-30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 15,000 5 ลาดกระบัง จอง
6 Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 2 วัน 28-29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
7 Autodesk Live Essentials 1 วัน 28 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
8 Autodesk Inventor CAE Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 28 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 13 ลาดกระบัง จอง
9 Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 1 วัน 28 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
10 Autodesk Factory Design Utilities 2016-2018 Update Training 1 วัน 29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 2,900 14 ชลบุรี จอง
11 Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical 3 วัน 29-31 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,500 6 ลาดกระบัง จอง
12 Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 3 วัน 29-31 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 9,000 5 ลาดกระบัง จอง
13 Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ) 3 วัน 29-31 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
14 Autodesk Inventor Simulation 3 วัน 29-31 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
15 Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี) 1 วัน 29 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion ฟรี 13 ลาดกระบัง จอง
16 Autodesk Recap Pro Essentials 1 วัน 30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,900 6 ลาดกระบัง จอง
17 Autodesk Navisworks Freedom 1 วัน 30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
18 Autodesk Revit BIM Management: Template & Family Creation 2 วัน 30-31 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 5,900 12 ลาดกระบัง จอง
19 Autodesk Insight Essentials 1 วัน 30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,900 12 ลาดกระบัง จอง
20 Autodesk Revit With Specialize Tools 1 วัน 30 พ.ค. 62 9.00 - 17.00 Completion 3,500 12 ลาดกระบัง จอง
ผลงานลูกค้าของเรา